Regulamin

REGULAMIN EDYCJI 2021 – WKRÓTCE!

REGULAMIN 2020

CEL IMPREZY

 • Promocja biegów długodystansowych
 • Promocja biegania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu
 • Integracja środowiska biegaczy
 • Promocja Dynowa, Pogórza Dynowskiego oraz Doliny Sanu

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” ul. Kościuszki 10, 36-065 Dynów

DYSTANSE

Sobótka – 50 km, 1350m +
Świętojanka – 30+ km, 915m +

TERMIN, MIEJSCE I TRASA SOBÓTKI (50 KM)

 • Start biegu odbędzie się w sobotę, 26 września 2020 roku, o godzinie 5:30, z Rynku w Dynowie.
 • Biuro Zawodów znajdować będzie się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie ul. 1-go Maja 17 (ok. 500 metrów od startu) i otwarte będzie w piątek w godzinach od 17:00 do 22:00. W dniu zawodów od 4:00 do 5:00.
 • Organizator zapewnia nocleg zawodników z piątku na sobotę (25-26 września) w hali Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie.

TRASA

Trasa Sobótki wiedzie z centrum Dynowa w kierunku wsi Łubno i dalej na tzw. Połoninę Łubieńską (ok. 8 km). Następnie powrót do Dynowa na Połoninę Dynowską (ok. 14 km)
i dalej w kierunku punktu widokowego na Kaniowcu (ok. 16 km). Kaniowcem zbiegamy w dół do rzeki San i mostem przeprawiamy się na drugą stronę Dynowa. Następnie kierujemy się w prawo na podbieg pod punkt widokowy na Niebieskim Szlaku na wzgórzu Krzemieniec (402m) tzw. K2 (ok. 19 km). Po pokonaniu Krzemieńca zbiegamy w dół do kościoła w Bartkówce i przy kościele (ok. 22 km) odbijamy w prawo w kierunku wsi Pawłokoma (26 km). Tam przekraczamy drogę powiatową i kierujemy się na podbieg pod wzgórze Pawłokoma (331m ), a stamtąd biegniemy do wsi Dylągowa, gdzie kierujemy się na najwyższe wzgórze na trasie Ultra Przesilenia (437 m), po czym ostro zbiegamy w dół w okolice pola biwakowego „Niezapominajka” (ok. 36 km). Następnie kierujemy na wzgórze Łysa Góra (430 m) i biegniemy lasem do Reszowa. Tam odbijamy w prawo i dalej lasem aż do Dąbrówki Starzeńskiej w okolice ruin zamku Kmitów (44,5 km). Tutaj skręcamy w prawo i ponownie wspinamy się na wzgórze Krzemieniec. Stamtąd tym razem zbiegamy w kierunku mostu na Sanie, za mostem skręcamy w prawo na ulicę Plażową i docieramy do mety zlokalizowanej na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”.
Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora.

LIMITY CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Sobótki, wynoszący 9 godzin.
Dodatkowy limit czasu, 4 godzin i 30 minut, obowiązuje na punkcie kontrolnym we wsi Pawłokoma (26 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu w limicie, będą zdyskwalifikowani.

UCZESTNICTWO

Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 18 lat, przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń!), dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową.

 • Limit uczestników określa się na 100 osób.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa dla uczestników Sobótki wynosi:
122 zł – wpłacone do 31 sierpnia 2020
144 zł – wpłacone do 20 września 2020

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi! jednak istnieje możliwość przepisania na inną osobę. W celu przepisania pakietu prosimy o kontakt z organizatorem oraz uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł. Maksymalny termin przepisania pakietu startowego to 20 września! Po tym terminie nie ma możliwości przepisania pakietu!

ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • koszulkę
 • worek bawełniany na buty
 • wodę oraz napoje izotoniczne na trasie i mecie biegu
 • wiejski stół oraz posiłek regeneracyjny na mecie biegu
 • mapę trasy
 • lekkie przekąski, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie
 • profesjonalną obsługę medyczną
 • numer startowy
 • pamiątkowy medal
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów

PUNKTY REGENERACYJNE, KONTROLNE, PUNKTY Z WODĄ

Punkty odświeżania/kontrolne, zaopatrzone w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki, będą rozmieszczone w odstępach co około 10-15 kilometrów.

 • Łubno (11,5 km) punkt regeneracyjny, punkt z wodą
 • Pawłokoma (26 km) punkt kontrolny, regeneracyjny i punkt z wodą
 • Reszów (42 km) – punkt regeneracyjny, punkt z wodą

NAGRODY I KLASYFIKACJE

 • Nagrody przewidziane dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn zostaną podane w osobnym komunikacie.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

TERMIN, MIEJSCE I TRASA ŚWIĘTOJANKI (30+ KM)

 • Start biegu odbędzie się w sobotę, 26 września 2020 roku, o godzinie 7:30, z terenu Ośrodka Turystycznego “Błękitny San” w Dynowie.
 • Biuro Zawodów znajdować będzie się w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie ul. 1-go Maja 17 i otwarte będzie w piątek w godzinach od 17:00 do 22:00. W dniu zawodów od 4:00 do 7:00.
 • Organizator zapewnia nocleg zawodników z piątku na sobotę (25-26 września) w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Wyjazdy busów na miejsce startu – godz. 6.40 i godz. 7.00 spod Liceum Ogólnokształcącego.

TRASA

Trasa Świętojanki wiedzie z Ośrodka Turystycznego “Błękitny San” przez most na Sanie i dalej w prawo na podbieg pod punkt widokowy na Niebieskim Szlaku na wzgórzu Krzemieniec (402m) tzw. K2 (ok. 2 km). Po pokonaniu Krzemieńca zbiegamy w dół do kościoła w Bartkówce i przy kościele (ok. 4,5 km) odbijamy w prawo w kierunku wsi Pawłokoma (8 km). Tam przekraczamy drogę powiatową i kierujemy się na podbieg pod wzgórze Pawłokoma (331m ), a stamtąd biegniemy do wsi Dylągowa, gdzie kierujemy się na najwyższe wzgórze na trasie Ultra Przesilenia (437 m), po czym ostro zbiegamy w dół w okolice pola biwakowego „Niezapominajka” (ok. 18 km). Następnie kierujemy na wzgórze Łysa Góra (430 m) i biegniemy lasem do Reszowa. Tam odbijamy w prawo i dalej lasem aż do Dąbrówki Starzeńskiej w okolice ruin zamku Kmitów (26,5 km). Tutaj skręcamy w prawo i ponownie wspinamy się na wzgórze Krzemieniec. Stamtąd tym razem zbiegamy w kierunku mostu na Sanie, za mostem skręcamy w prawo na ulicę Plażową i docieramy do mety zlokalizowanej na terenie Ośrodka Turystycznego „Błękitny San”.
Przebieg trasy będzie oznakowany przez Organizatora.

LIMITY CZASU

Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy Świętojanki, wynoszący 5 godzin 30 minut.
Dodatkowy limit czasu, 1 godzina 40 minut obowiązuje na punkcie w Pawłokomie (9 km). Zawodnicy, którzy nie zdołają opuścić tego punktu w limicie, będą zdyskwalifikowani.

UCZESTNICTWO

Udział w zawodach mogą brać zawodnicy, którzy w dniu zawodów będą mieli ukończone 16 lat, przedstawią organizatorom pisemne oświadczenie o stanie zdrowia (podpis w biurze zawodów, nie trzeba przywozić żadnych zaświadczeń!), dokonają zgłoszenia oraz uiszczą opłatę startową. Osoby niepełnoletnie będą musiały przedstawić pisemną zgodą rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

 • Limit uczestników określa się na 150  osób.

OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa dla uczestników Świętojanki wynosi:
88 zł – wpłacone do 31 sierpnia 2020
99 zł – wpłacone do 20 września 2020

 • Opłata startowa nie podlega zwrotowi! jednak istnieje możliwość przepisania na inną osobę. W celu przepisania pakietu prosimy o kontakt z organizatorem oraz uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 20 zł. Maksymalny termin przepisania pakietu startowego to 20 września! Po tym terminie nie ma możliwości przepisania pakietu!

ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

 • koszulkę
 • worek bawełniany na buty
 • wodę oraz napoje izotoniczne na trasie i mecie biegu
 • wiejski stół oraz posiłek regeneracyjny na mecie biegu
 • mapę trasy
 • lekkie przekąski, które będą serwowane w punktach regeneracyjnych na trasie
 • profesjonalną obsługę medyczną
 • numer startowy
 • pamiątkowy medal
 • ew. dodatkowe świadczenia uzależnione od pozyskanych sponsorów

PUNKTY REGENERACYJNE, KONTROLNE I PUNKTY Z WODĄ

Punkty odświeżania/kontrolne, zaopatrzone w wodę, napoje izotoniczne oraz odżywki, będą rozmieszczone w odstępach co około 10 – 15 kilometrów.

 • Pawłokoma (9 km) punkt regeneracyjny, punkt z wodą, punkt kontrolny
 • Reszów (24 km) – punkt regeneracyjny, punkt z wodą

NAGRODY I KLASYFIKACJE

 • Nagrody przewidziane dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn zostaną podane w osobnym komunikacie.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się zawodnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).

BEZPIECZEŃSTWO

 • Odprawa dla zawodników obydwu biegów odbędzie się w dniu 25.09.2020 w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie. Dokładna godzina i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie.
 • Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Od uczestników oczekujemy samodzielnej oceny sytuacji i odpowiedniego reagowania w razie pogorszenia pogody.
 • Organizatorzy mogą wstrzymać lub przerwać biegi w razie wystąpienia burzy, innych ekstremalnych warunków pogodowych, naturalnych katastrof lub innych czynników uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzenie zawodów.
 • W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym obsługę biegu (telefonicznie lub w inny skuteczny sposób). W przeciwnym razie Organizator może być zmuszony do uruchomienia akcji poszukiwawczej, czego odpowiedzialność i konsekwencje spoczną na zawodniku, który zaniechał udzielenia informacji o rezygnacji z biegu.
 • Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.
 • Zabronione jest niszczenie oznaczeń trasy pod rygorem wysokich kar finansowych!
 • Na trasie nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwać będą, oprócz sędziów w wyznaczonych punktach, także nieoznakowani sędziowie lotni.

WYPOSAŻENIA

 • Wyposażenie obowiązkowe
  • numer startowy przypięty w widocznym miejscu
  • naładowany telefon komórkowy z numerami alarmowymi do organizatora
  • kubek/bidon (nie będzie plastikowych kubków na punktach!)
  • folia NRC

 • Wyposażenie zalecane
  • 500 ml wody
  • gwizdek alarmowy
  • bandaż elastyczny i opatrunek
  • mapa trasy
  • czołówka i elementy odblaskowe (dla dystansu 50 km)

OCHRONA PRZYRODY

Na trasie biegów należy stosować się do zasad ochrony przyrody, a w szczególności zabrania się:

 • zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych)
 • samoczynnego schodzenia z trasy, bez powiadomienia organizatorów
 • zakłócania ciszy

ZAWODNICY ŁAMIĄCY TE ZASADY BĘDĄ ZDYSKWALIFIKOWANI!

DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU

 • Wszyscy uczestnicy, startując w zawodach, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.
 • Uczestnicy biegów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych biegu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Podczas biegów wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek lub pasów startowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 • Depozyty – zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym worek oznaczony numerem startowym, umożliwiający zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, lub nieodebrania depozytu w dniu zawodów do godz. 17:00, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

Uwaga!!! Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 • Przed biegiem zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni. Po biegu zawodnicy będę mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktów odświeżania (łazienki z bieżącą wodą).
 • Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga polisy indywidualnie wykupionej przez uczestnika.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.
 • Zawodnicy, którzy dokonali zgłoszenia, będą na bieżąco informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorom Ultra Przesilenia.
 • W przypadku osób które opłaciły start na pierwotny termin biegu (20 czerwca) istnieje możliwość zwrotu wpisowego lub przeniesienia opłaty na nową edycję. Zwroty takie dokonywać będziemy do dnia 20 czerwca, po tym terminie nie będzie możliwości zwrotu wpisowego!
 • Ostateczny termin biegu to 26 września. Jeśli impreza nie odbędzie się z niezależnych od organizatora powodów (obostrzenia spowodowane epidemią COVID-19) opłaty startowe wszystkich zawodników będą przenoszone na edycję w 2021 roku lub zwracane do dnia 31 października.
 • Pytania dotyczące regulaminu oraz samego biegu należy kierować meilowo na adres aktywnydynow@wp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *