O biegu

Bieg Tropem Wilczym to ogólnopolski projekt koordynowany przez Fundację Wolność i Demokracja, którego celem jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
Bieg organizowany jest na symbolicznym dystansie 1963 metrów. Jest to odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek.
Od 2016 roku bieg odbywa się również w Dynowie, którego koordynatorem lokalnym jest Łukasz Domin, organizatorem Stowarzyszenie „Aktywny Dynów, a współorganizatorem Zespół Szkół zawodowych w Dynowie.